X
تبلیغات
مجتمع فنی
رایتل

ابزار وبمستر

کارشتاسی ارشد هنر

کارشناسی ارشد هنر | دکتری هنر | منابع کارشناسی ارشد هنر | منابع دکتری هنر | اندیشه ارشد مرجع تحصیلات تکمیلی هنر
 
 
تاریخ :  پنج‌شنبه 31 تیر 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه جمهوری اسلامی ایران - تهران برای پذیرفته شدگان گرایش های تهیه کنندگی و رادیو
 
برگرفته از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 سازمان سنجش آموزش کشور
 
 
برای مشاهده سایز بزرگ روی تصویر کلیک نمایید
 

تهران

تاریخ :  پنج‌شنبه 31 تیر 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه جمهوری اسلامی ایران - قم برای پذیرفته شدگان گرایش های تولید سیما و ادبیات نمایشی

برگرفته از دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1395 سازمان سنجش آموزش کشور

برای مشاهده سایز بزرگ روی تصویر کلیک نمایید

قم

تاریخ :  سه‌شنبه 29 تیر 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s1.picofile.com/file/8260399676/30darsad.gif


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256011050/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256010968/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256010934/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256010700/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256010776/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256010892/%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256010868/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256010750/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256010834/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256011092/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256010992/%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256011076/%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256010818/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4_%D9%87%D9%86%D8%B1.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256011034/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%B1.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8256357918/%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256357868/%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg


تاریخ :  شنبه 29 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s7.picofile.com/file/8256357834/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C.jpg


تاریخ :  پنج‌شنبه 27 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  پنج‌شنبه 27 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری

http://s7.picofile.com/file/8256012542/1357.jpg


http://s7.picofile.com/file/8256014300/1358.jpg


http://s6.picofile.com/file/8256014742/1359.jpg


http://s7.picofile.com/file/8256019118/1362.jpg


http://s6.picofile.com/file/8256019576/1350.jpg


http://s7.picofile.com/file/8256019792/1351.jpg


http://s7.picofile.com/file/8256020050/13521.jpg

http://s6.picofile.com/file/8256020142/13522.jpg


http://s6.picofile.com/file/8256020318/1353.jpg


تاریخ :  پنج‌شنبه 13 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری

 کاردانی به کارشناسی هنرهای تجسمی

نام دروس و ضرایب رشته هنرهای تجسمی در آزمون کاردانی به کارشناسی سال 95

کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحان اختصاصی و جدول ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش (از راست به چپ)
605 هنرهای تجسمی 1- مبانی هنرهای تجسمی، 2- مکاتب هنری ایران و جهان، 3- طراحی، 4- اصول و هنر گرافیک، 5- هنرهای سنتی، 6- عکاسی، 7- مبانی تصویرسازی، 8- صفحه آرایی، 9- تاریخ هنر ایران و جهان.
1- علمی - کاربردی ارتباط تصویری 3 3 2 3 0 0 0 0 0
2- آموزش هنرهای تجسمی 3 3 2 0 3 0 0 0 0
3- هنرهای تجسمی - نقاشی 3 3 2 0 0 0 0 0 3
4- علمی - کاربردی گرافیک - تصویرسازی 4 0 2 0 0 2 2 3 2

 

نکات:

- داوطلبان توجه داشته باشند آزمون درس طراحی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی همانند آزمون سایر مواد امتحانی فقط به صورت تستی برگزار خواهد شد.
- در این رشته امتحانی، پذیرش دانشجو به روش متمرکز و بدون آزمون عملی درس طراحی خواهد بود.
- در رشته آموزش هنرهای تجسمی، پذیرش دانشجو برای دانشگاه فرهنگیان از بین فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش کلیه استان ها صورت می گیرد.
- در رشته های علمی- کاربردی ارتباط تصویری و هنرهای تجسمی- نقاشی، دانشگاه آزاد اسلامی نیز علاوه بر سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دانشجو می پذیرد.
- در رشته کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی گرافیک - تصویرسازی، پذیرش دانشجو منحصراً برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.


تاریخ :  جمعه 7 خرداد 1395
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری
http://s6.picofile.com/file/8253164926/honarportal_kardani.gif


تاریخ :  یکشنبه 20 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  یکشنبه 20 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  یکشنبه 20 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  یکشنبه 20 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  دوشنبه 7 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری


تاریخ :  دوشنبه 7 دی 1394
نویسنده :  گروه مشاوران ارشد و دکتری

ر


 

 


<
<
<
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-دانشگاه-آزاد
مجموعه-کتابهای-کارشناسی-ارشد-هنر
نمونه کارنامه های رتبه های برتر کنکور هنر
ظرفیت-پذیرش-رشته-و-گرایش-های-هنر-در-مقطع-کارشناسی-ارشد-هنر
جدول-ضرایب-کارشناسی-ارشد-گروه-هنر-آزمون-سراسری